Biorock - oczyszczalnia biologiczna

Oferta
BIOROCK - pierwsza na świecie mała biologiczna oczyszczalnia ścieków bez zasilania prądem

     Małe oczyszczalnie ścieków BIOROCK® są wysokiej jakości nowoczesnymi systemami do biologicznego oczyszczania ścieków, które nie wymagają zasilania energią elektryczną. Oczyszczalnie BIOROCK® występują w trzech wielkościach: dla 5, 10 i 15 MR (Mieszkańców Równoważnych). Systemy można rozszerzać modułowo (30, 45, 60 MR itd.), jeśli moduły zainstalowane zostaną równolegle za wspólnym osadnikiem wstępnym.
    System BIOROCK® pracuje na bazie technologii biologicznego oczyszczania ścieków z wykorzystaniem nieruchomego złoża. Dla osiągnięcia wymaganych parametrów końcowych niezbędne jest zastosowanie wstępnego stopnia oczyszczania ścieków. Każdy ze zbiorników BIOROCK® (o pojemności 1500, 2000 i 3000 litrów) może być wykorzystywany do oczyszczania wstępnego (seria ST), jako mała oczyszczalnia ścieków BIOROCK® (seria S) lub jako zasobnik ścieków oczyszczonych lub deszczówki (seria WT).
    Modułowa konstrukcja daje użytkownikowi możliwość rozbudowy pojemności instalacji odpowiednio do indywidualnych wymagań. Eksploatacja i konserwacja nie są związane ze szczególnymi warunkami i wymaganiami. W normalnych warunkach eksploatacji nie ma konieczności stosowania żadnych specyficznych procedur. Małe oczyszczalnie ścieków BIOROCK® zostały skonstruowane i zbudowane w celu uzdatniania brudnej wody i ścieków z gospodarstw domowych, zabudowań mieszkalnych gospodarstw rolnych, domów letniskowych i wczasowych, biur, centrów rozrywki oraz budynków użyteczności publicznej i handlowych, które nie są podłączone do kanalizacji zbiorczej.
    Wyjątkową, wręcz rewolucyjną technologię BIOROCK® najlepiej można opisać jako system oparty na „statycznym złożu biologiczno-filtracyjnym”. Media BIOROCK® stanowiące bazę systemu BIOROCK® są fabrycznie poddawane działaniu specjalnych enzymów w celu łatwiejszego i szybszego zapoczątkowania procesu oczyszczania (w ciągu 24 godzin!) oraz wspierania wzrostu odpowiedniego rodzaju mikroorganizmów. Bakterie przyczepiają się do włókien znajdujących się w medium, a zanieczyszczenia organiczne stanowią dla nich odpowiednie pożywienie. Ten specyficzny proces jest kombinacją typowego złoża, biologicznego rozkładu anoksycznego i anaerobowego oraz filtracji.
    Szczególne zalety urządzeń BIOROCK® umożliwiają uzyskanie czystych i bezzapachowych ścieków oczyszczonych, które mogą być odprowadzane w bardzo „wrażliwych” obszarach (ujścia, rzeki czy jeziora) lub ponownie wykorzystywane do nawadniania obszarów rolniczych lub ogrodów.
    Oczyszczone ścieki spełniają wymagania najsurowszych przepisów i norm jakościowych.
    Zasada działania systemu BIOROCK® różni się od wszystkich konwencjonalnie stosowanych technik. Nie występują tutaj żadne instalacje elektryczne.
    Urządzenia funkcjonują nienagannie również w przypadku bardzo dużych wahań obciążenia (domy letniskowe, wczasowe, pola kempingowe itd.).

Rewolucyjna technika

• bez użycia prądu
• bez ruchomych części
• bardzo krótki czas rozruchu (24 godziny)
• odporność na dłuższe przerwy w dopływie ścieków surowych (np. podczas urlopu)

Wyjątkowe korzyści

• brak hałasu
• niskie koszty eksploatacji
• najwyższa jakość oczyszczonych ścieków
• możliwość wykorzystania istniejącego zbiornika szczelnego (szamba)

Długotrwałe działanie

• niska emisja CO2
• opcjonalne wykorzystanie energii słonecznej
• minimalna obsługa i konserwacja
• niewielka produkcja osadów

biorock lublin