BIOROCK - pierwsza na świecie mała biologiczna oczyszczalnia ścieków bez zasilania prądem

Małe oczyszczalnie ścieków BIOROCK® są wysokiej jakości nowoczesnymi systemami do biologicznego oczyszczania ścieków, które nie wymagają zasilania energią elektryczną. Oczyszczalnie BIOROCK® występują w trzech wielkościach: dla 5, 10 i 15 MR (Mieszkańców Równoważnych). Systemy można rozszerzać modułowo (30, 45, 60 MR itd.), jeśli moduły zainstalowane zostaną równolegle za wspólnym osadnikiem wstępnym.

System BIOROCK® pracuje na bazie technologii biologicznego oczyszczania ścieków z wykorzystaniem nieruchomego złoża. Dla osiągnięcia wymaganych parametrów końcowych niezbędne jest zastosowanie wstępnego stopnia oczyszczania ścieków. Każdy ze zbiorników BIOROCK® (o pojemności 1500, 2000 i 3000 litrów) może być wykorzystywany do oczyszczania wstępnego (seria ST), jako mała oczyszczalnia ścieków BIOROCK® (seria S) lub jako zasobnik ścieków oczyszczonych lub deszczówki (seria WT).

Modułowa konstrukcja daje użytkownikowi możliwość rozbudowy pojemności instalacji odpowiednio do indywidualnych wymagań. Eksploatacja i konserwacja nie są związane ze szczególnymi warunkami i wymaganiami. W normalnych warunkach eksploatacji nie ma konieczności stosowania żadnych specyficznych procedur. Małe oczyszczalnie ścieków BIOROCK® zostały skonstruowane i zbudowane w celu uzdatniania brudnej wody i ścieków z gospodarstw domowych, zabudowań mieszkalnych gospodarstw rolnych, domów letniskowych i wczasowych, biur, centrów rozrywki oraz budynków użyteczności publicznej i handlowych, które nie są podłączone do kanalizacji zbiorczej.

Wyjątkową, wręcz rewolucyjną technologię BIOROCK® najlepiej można opisać jako system oparty na „statycznym złożu biologiczno-filtracyjnym”. Media BIOROCK® stanowiące bazę systemu BIOROCK® są fabrycznie poddawane działaniu specjalnych enzymów w celu łatwiejszego i szybszego zapoczątkowania procesu oczyszczania (w ciągu 24 godzin!) oraz wspierania wzrostu odpowiedniego rodzaju mikroorganizmów. Bakterie przyczepiają się do włókien znajdujących się w medium, a zanieczyszczenia organiczne stanowią dla nich odpowiednie pożywienie. Ten specyficzny proces jest kombinacją typowego złoża, biologicznego rozkładu anoksycznego i anaerobowego oraz filtracji.

Szczególne zalety urządzeń BIOROCK® umożliwiają uzyskanie czystych i bezzapachowych ścieków oczyszczonych, które mogą być odprowadzane w bardzo „wrażliwych” obszarach (ujścia, rzeki czy jeziora) lub ponownie wykorzystywane do nawadniania obszarów rolniczych lub ogrodów.

Oczyszczone ścieki spełniają wymagania najsurowszych przepisów i norm jakościowych.

Zasada działania systemu BIOROCK® różni się od wszystkich konwencjonalnie stosowanych technik. Nie występują tutaj żadne instalacje elektryczne.

Urządzenia funkcjonują nienagannie również w przypadku bardzo dużych wahań obciążenia (domy letniskowe, wczasowe, pola kempingowe itd.).


Rewolucyjna technikaWyjątkowe korzyściDługotrwałe działanie
 • bez użycia prądu
 • bez ruchomych części
 • bardzo krótki czas rozruchu (24 godziny)
 • odporność na dłuższe przerwy w dopływie ścieków surowych (np. podczas urlopu)
 • brak hałasu
 • niskie koszty eksploatacji
 • najwyższa jakość oczyszczonych ścieków
 • możliwość wykorzystania istniejącego zbiornika szczelnego (szamba)
 • niska emisja CO2
 • opcjonalne wykorzystanie energii słonecznej
 • minimalna obsługa i konserwacja
 • niewielka produkcja osadów

EkoSan Instal Sp. z o.o.

 • EkoSan Instal Sp. z o.o.