Oczyszczalnia drenażowa

Oferta
Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym


Przydomowe oczyszczalnie ścieków drenażowe są najpopularniejszym rozwiązaniem dla wszystkich budynków nie mających dostępu do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Są to najstarsze rozwiązania technologiczne ale jednocześnie cechujące się najwyższą trwałością i niezawodnością. Zasada działania jest bardzo prosta: w osadniku gnilnym następuje zatrzymanie części stałych ze ścieków, a w drenażu doczyszczanie i rozsączenie. Ich jedyną wadą jest właśnie konieczność doczyszczania ścieków w drenażu ponieważ efektem ubocznym tego procesu jest powolne zatykanie się gruntu. Wbrew powszechnej opinii to nie kamień lub rury ulegają zatkaniu lecz grunt w którym jest wykonany drenaż.

W skład oczyszczalni wchodzi:
1. Zbiornik
2. Pokrywy rewizyjne
3. Studzienka rozdzielcza
4. Przewód łączący zbiornik ze studzienką rozdzielczą DN110
5. Przewód wentylacyjny, wystający ponad grunt
6. Drenaż rozsączający, długość zależna od liczby osób i rodzaju gruntu
7. Kolana proste
8. Kominek napowietrzający pakiety

   Oczyszczalnie z drenażem kamiennym są tradycyjnym rozwiązaniem oczyszczania ścieków. Drenaże składają się z warstwy żwiru o granulacji w zakresie 20-60mm z perforowaną rurą drenażową ułożoną wewnątrz. Całość przykryta jest geowłókniną aby grunt rodzimy nie zanieczyścił kamieni. Długość systemu zależna jest od rodzaju gruntu oraz ilości osób w który ma być ułożony.
   Ścieki wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym, trafiają do drugiej części oczyszczalni gdzie zostają równomiernie rozprowadzone w warstwie żwiru przy pomocy perforowanych rur drenażowych. Zachodzą tu tlenowe procesy biochemiczne na błonie biologicznej rozwijającej się na żwirze. Odmiennym rozwiązaniem tego systemu jest pole filtracyjne.     Oczyszczalnie plastikowe inaczej zwane "szambo ekologiczne" są doskonałą alternatywą dla szamba zwykłego. Ich montaż trwa 1-3 dni, a użytkowanie 15 lat, są inwestycją która szybko przynosi korzyści.
SPOSÓB DOBORU DŁUGOŚCI DRENAŻU ROZSĄCZAJĄCEGO
Głębokość zalegania wody gruntowej Dopuszczalne obciążenie drenów Qr [dm3/m*d] dla danej kategorii gruntu
A B C
>1,5 m 15-25 12-20 6-10

Z przedstawionej tabeli wynika prosta zależność że dopuszczalna ilość wody którą może przyjąć drenaż rośnie wraz z przepuszczalnością gruntu. Dla przykładu drenaż ułożony w gruncie kategorii A (piaszczysty) może dziennie przyjść 25-15 litrów na jeden metr swojej długości, natomiast kategorii C (gliny) jedynie 10-6 litrów.

Drugi przykład. Jeśli rodzina składa się z 4 osób i każdy zużywa średnio 100 litrów wody dziennie, czyli 400 litrów musi przyjąć drenaż na dobę. Zakładając grunt kategorii C (gliniasty) i średnie obciążenie 8 L/m to wymagana długość drenażu wyniesie 400/8= 50m długości.

Średnie zużycie wody na jedną osobę jest podane w Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70 i pokrywa się z doświadczeniem i praktyką, wynosi od 80-100 litrów na osobę na dobę, można też łatwo to określić odczytując wodomierz.

Dlatego najpopularniejszym rozwiązaniem jest oczyszczalnia z osadnikiem i drenażem o długości 50m.drenaż