Oczyszczalnia drenażowa

Oferta
Oczyszczalnie z drenażem rozsączającym


W skład oczyszczalni wchodzi:
1. Zbiornik
2. Pokrywy rewizyjne
3. Studzienka rozdzielcza
4. Przewód łączący zbiornik ze studzienką rozdzielczą DN110
5. Przewód wentylacyjny, wystający ponad grunt
6. Drenaż rozsączający, długość zależna od liczby osób i rodzaju gruntu
7. Kolana proste
8. Kominek napowietrzający pakiety

   Oczyszczalnie z drenażem kamiennym są tradycyjnym rozwiązaniem oczyszczania ścieków. Drenaże składają się z warstwy żwiru o granulacji w zakresie 20-60mm z perforowaną rurą drenażową ułożoną wewnątrz. Całość przykryta jest geowłókniną aby grunt rodzimy nie zanieczyścił kamieni. Długość systemu zależna jest od rodzaju gruntu oraz ilości osób w który ma być ułożony.
   Ścieki wstępnie oczyszczone w osadniku gnilnym, trafiają do drugiej części oczyszczalni gdzie zostają równomiernie rozprowadzone w warstwie żwiru przy pomocy perforowanych rur drenażowych. Zachodzą tu tlenowe procesy biochemiczne na błonie biologicznej rozwijającej się na żwirze. Odmiennym rozwiązaniem tego systemu jest pole filtracyjne.     Oczyszczalnie plastikowe inaczej zwane "szambo ekologiczne" są doskonałą alternatywą dla szamba zwykłego. Ich montaż trwa 1-3 dni, a użytkowanie 15 lat, są inwestycją która szybko przynosi korzyści.
SPOSÓB DOBORU DŁUGOŚCI DRENAŻU ROZSĄCZAJĄCEGO
Głębokość zalegania wody gruntowej Dopuszczalne obciążenie drenów Qr [dm3/m*d] dla danej kategorii gruntu
A B C
>1,5 m 15-25 12-20 6-10montaż oczyszczalni 1. Zbiornik nie powinien przylegać do ścian wykopu oraz nie być narażony na wystające kamienie. Dno wykopu należy wypoziomować i ustabilizować warstwą piasku.
2. Na tak przygotowane podłoże należy ustawić zbiornik i zacząć napełniać go wodą. Następnie należy rozpocząć obsypywanie piaskiem warstwami i każdą warstwę zagęścić wodą. W przypadku gruntów podmokłych czynność tą należy wykonać piaskiem wymieszanym z cementem.
3. Po napełnieniu wodą i obsypaniu piaskiem należy podłączyć rurę wylotową uważając aby nie pomylić wlotu z wylotem.
4. Następnie należy zamocować nadstawki na zbiornik obsypując pozostałą część gruntem rodzimym.