Rekuperacja

Gruntowe wymienniki ciepła są „ukoronowaniem” systemu rekuperacji, instalacje wentylacji mechanicznej wyposażone w GWC to najlepsze i najskuteczniejsze źródło darmowej energii pozwalające w znaczący sposób poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach oraz zaoszczędzić energię niezbędną do ogrzania powietrza, oraz jednocześnie w okresie letnim może skutecznie chłodzić powietrze, działając prawie jak darmowa klimatyzacja.

Należy pamiętać, że na głębokości już ok. 1,2 m panuje stała temperatura w okresie całego roku wynosząca kilka stopni. W zależności od pory roku powietrze pobiera ciepło (w zimie) z gruntu lub oddaje ciepło do gruntu (latem). Dlatego GWC to darmowa energia dla budynku przez cały rok, z pominięciem okresów, gdzie temperatura zewnętrza będzie zbliżona od temperatury pod ziemią, ale tym już zajmuje się automatyka rekuperatora. Wszystkie różnice pomiędzy dostępnymi technologiami składają się na rozwiązanie przepływu powietrza pod ziemią. GWC dzieli się ogólnie na bezprzeponowe, czyli powietrze ma bezpośredni kontakt z gruntem oraz przeponowe, gdzie powietrze nie ma kontaktu z gruntem tylko ze ścianką wymiennika. Nie można jednoznacznie określić, który jest lepszy, bo to zależy od rodzaju gruntu, głębokości zalegania wody gruntowej, dostępnej powierzchni terenu.

Trochę odmiennym wymiennikiem jest GWC glikolowy, tutaj powietrze pobierane jest do rekuperatora standardowo z czerpni na ścianie i przepływa przez moduł GWC, który jest zasilany glikolem z rur umieszczonych pod ziemią. Można to porównać do nagrzewnicy elektrycznej, która grzeje nie prądem, ale ciepłym glikolem a latem chłodzi powietrze poprzez kontakt z zimnym czynnikiem. W tym wypadku droga powietrza do domu jest dużo krótsza.

Koszty instalacji można w przybliżeniu określić jako 50-100% kosztów systemu rekuperacji.

gwc lublin