Gruntowe wymienniki ciepła

Oferta
Gruntowe wymienniki ciepła

Gruntowe wymienniki ciepła są „ukoronowaniem” systemu rekuperacji, instalacje wentylacji mechanicznej wyposażone w GWC to najlepsze i najskuteczniejsze źródło darmowej energii pozwalające w znaczący sposób poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach oraz zaoszczędzić energię niezbędną do ogrzania powietrza oraz jednocześnie w okresie letnim może skutecznie chłodzić powietrze, działając prawie jak darmowa klimatyzacja.

Zasada działania gruntowych wymienników ciepła jest prosta:
  • czyste powietrze zewnętrze jest zasysane pod ziemię gdzie ulega ogrzaniu/ochłodzeniu a następnie jest wprowadzane do budynku. Na wykresie które który jest rzeczywistym pomiarem skuteczności wymiennika widać na jakim stabilnym poziomie utrzymuje się temperatura przy zmiennej temperaturze zewnętrznej.
gwc wykres

Należy pamiętać że na głębokości już ok 1,2 m panuje stała temperatura w okresie całego roku wynosząca kilka stopni. W zależności od pory roku powietrze pobiera ciepło ( w zimie) z gruntu lub oddaje ciepło do gruntu (w lato). Dlatego GWC to darmowa energia dla budynku przez cały rok, z pominięciem okresów gdzie temperatura zewnętrza będzie zbliżona od temperatury pod ziemią, ale tym już zajmuje się automatyka rekuperatora. Wszystkie różnice pomiędzy dostępnymi technologiami składają się na rozwiązanie przepływu powietrza pod ziemią. GWC dzieli się ogólnie na bez przeponowe czyli powietrze na bezpośredni kontakt z gruntem oraz przeponowe gdzie powietrze nie ma kontaktu z gruntem tylko ze ścianką wymiennika. Nie można jednoznacznie określić który jest lepszy bo to zależy od rodzaju gruntu, głębokości zalegania wody gruntowej, dostępnej powierzchni terenu.

Trochę odmiennym wymiennikiem jest GWC glikolowy, tutaj powietrze pobierane jest do rekuperatora z pominięciem wymiennika ciepła ale przepływa moduł GWC który jest zasilany glikolem z rur umieszczonych pod ziemią. Można to porównać do nagrzewnicy elektrycznej która grzeje nie prądem ale ciepłym glikolem a w lato chłodzi powietrze poprzez kontakt z zimnym czynnikiem.

W naszej ofercie dostępne są 3 rodzaju GWC

Powietrzny płytowy- bez przeponowy

Powietrze ma bezpośredni kontakt z gruntem

Powietrzny rurowy - przeponowy

Powietrze wymienia ciepło z gruntem poprzez ścianki rury

Glikolowy

Powietrze nie ma kontaktu z gruntem

ZALETY - działanie antybakteryjne - powietrze jest w pewnym zakresie nawilżane - można instalować pod płytą fundamentową - niskie opory przepływu - dla dużych i małych obiektówWADY - nie można montować przy wysokim stanie wody gruntowej - nie każdy rekuperator obsługuje ten rodzaj wymiennikagwc plytowy ZALETY - można montować przy wysokim stanie wody gruntowej - ograniczone działanie antybakteryjne - można lokalizować pod budynkiem - dla dużych i małych obiektów WADY - znaczne opory przepływu - nie każdy rekuperator obsługuje ten rodzaj wymiennikagwc rurowy ZALETY - brak możliwości zanieczyszczenia powietrze - można lokalizować w terenach z wysokim poziomem wody gruntowej WADY - niska wydajność - wydajność zależna od rodzaju terenu (skuteczny na glinie, mniej na piaskach) - brak działania antybakteryjnego i nawilżania

O gruntowym wymienniku ciepła warto pomyśleć już na etapie projektu ponieważ doskonałym rozwiązaniem jest umieszczenie go pod posadzką budynku, wśród zalet tego systemu jest to że w takim wariancie obowiązuje stawka VAT 8% co obniża koszty całej instalacji. Dla GWC poza budynkiem obowiązuje stawka VAT 23%. Preferowane przez nas rozwiązania go Provent GEO lub GEOSTRONG, nadają się doskonale do umieszczenia pod płytą fundamentową a ich największa wada czyli wrażliwość na wody gruntowe w okolicach Lublina jest minimalna ponieważ mamy bardzo mało miejsca o wysokim stanie wody gruntowej, więc obszar ich zastosowania jest bardzo duży. Poniżej przykładowy schemat funkcjonowania takie wymiennika.

gwc lublin

Koszty instalacji można w przybliżeniu określić jako 50-100% kosztów systemu rekuperacji.