Przyłączenia do sieci miejskiej

Oferta
Przyłącza wodociągowe, gazowe, kanalizacyjne

Wykonujemy przyłącza do sieci miejskich zgodnie z projektami budowlanymi i warunkami przyłączenia do sieci. Nasz zakres usług to:

  • gaz
  • wodociągi
  • kanalizacja

Posiadamy własną koparkę i wszystkie niezbędne narzędzia do wykonania przyłączy. Nasze doświadczenie i narzędzia pozwalają szybko i bezproblemowo podłączyć się do sieci wodnej, gazowej i kanalizacyjnej.

Wszystkie wykonane przyłącza i instalacje przed zasypaniem poddajemy próbie szczelności sprężonym powietrzem według Polskich norm oraz warunków przyłączenia wydanych przez lokalne zakłady obsługujące dany teren. Unikamy w ten sposób wszystkich ewentualnych nieszczelności i poprawek w okresie eksploatacji. Całość wykonanych robót potwierdzamy protokołem odbioru/szczelności niezbędnym do uzyskania odbioru i podpisania umowy na odbiór wody, gazu, kanalizacji. Posiadamy wszelkie niezbędne do tego pozwolenia i narzędzia. Świadczymy również usługi kompleksowe czyli projekt + wykonanie, nasz zaprzyjaźniony projektant wykonuje projekty budowlane z branży sanitarnej wraz z uzgodnieniami w zakładach wodociągowych i gazowych.

Jesteśmy sprawdzonym partnerem we wszelkiego rodzaju pracach instalacyjnych