Przyłącza wodociągowe, gazowe i kanalizacyjne

    Wykonujemy przyłącza do sieci miejskich zgodnie z projektami budowlanymi i warunkami przyłączenia do sieci. Nasz zakres usług to:

Przyłącza lublin
gaz
wodociągi
kanalizacja

  Posiadamy własne koparki i wszystkie niezbędne narzędzia do wykonania przyłączy. Nasze doświadczenie i narzędzia pozwalają szybko i bezproblemowo podłączyć się do sieci wodnej, gazowej i kanalizacyjnej.

  Wszystkie wykonane przyłącza i instalacje przed zasypaniem poddajemy próbie szczelności sprężonym powietrzem według Polskich norm oraz warunków przyłączenia wydanych przez lokalne zakłady obsłygujące dany teren. Unikamy w ten sposób wszystkich ewentualnych nieszczelności i poprawek w okresie eksploatacji. Całość wykonanych robót potwierdzamy protokołem odbioru/szczelności niezbędnym do uzyskania odbioru i podpisania umowy na odbiór wody, gazu, kanalizacji. Posiadamy wszelkie niezbędne do tego pozwolenia i narzędzia.

Świadczymy również usługi kompleksowe czyli projekt + wykonanie, nasz zaprzyjaźniony projektant wykonuje projekty budowlane z branży sanitarnej wraz z uzgodnieniami w zakładach wodociągowych i gazowych.


Jesteśmy sprawdzonym partnerem we wszelkiego rodzaju pracach instalacyjnych

EkoSan Instal Sp. z o.o.

  • EkoSan Instal Sp. z o.o.