Wentylacja Lublin

Wentylacja w domach (wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła)

  Wentylacja mechaniczna w budynkach stosowana jest już od wielu lat w wielu krajach europejskich, w Skandynawii to już standard bez którego nie może powstać żaden dom lub obiekt. Ich wieloletnie doświadczenia z wentylacją przenoszone są od nich do naszego kraju i z powodzeniem stosowane. Ten rodzaj instalacji obecnie jest najczęściej poruszanym tematem spośród wszystkich instalacji domowych. Aktualnie w naszych warunkach klimatycznych nie ma możliwości budowania domu energooszczędnego lub pasywnego bez stosowania wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła tz. rekuperacji.

  Kilka ciekawostek o wentylacji pomieszczeń mieszkalnych:

 • w źle wentylowanym domu jakość powietrza może być porównywalna do powietrza w dużym zatłoczonym mieście
 • wentylacja mechaniczna pozwala mieć świeże powietrze o każdej porze roku
 • odzysk ciepła w wentylacji zabezpiecza przed wychłodzeniem zimą i przegrzaniem pomieszczeń latem
 • stosowanie odpowiednich filtrów w wentylacji zabezpiecza przed przenoszeniem kurzu i pyłów oraz zapachów
 • można stosować uzdatnianie powietrza np. jonizatory, co sprzyja komfortowi w pomieszczeniu
 • dla alergików można stworzyć przyjazną atmosferą w której będą mogli swobodnie oddychać

Zrównoważona wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła czyli rekuperacja znacząco wpływa na komfort życia mieszkańców domu i polepsza jego energooszczędność.

  Zmieniające się przepisy zaostrzają wymagania dla nowo powstających budynków zwłaszcza na sposobie użytkowania energią w nim. W roku 2010 wprowadzono Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE która zakłada że od 2021 budowa domów o jak najniższym zużyciu energii będzie obowiązkowa. Odpowiedzą na to są dopłaty do kredytów w NFOŚiGW dla domów energooszczędnych i pasywnych, warunkiem koniecznym jest wtedy instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

  Dlaczego wentylacja grawitacyjna jest nieskuteczna

  Grawitacyjny system wentylacji działa na zasadzie różnicy ciśnień pomiędzy zewnętrznym i wewnętrznym powietrzem. Różnice te są bardzo niewielkie i zmieniają się w zależności od pogody i pory roku. Czasami taki system działa sprawnie a czasami niestety nie. Uzależnienie wentylacji od warunków pogodowych pokazuje że tak naprawdę nie jest ona wydajna i zorganizowana. Dodatkowo w budynkach zamieszkania zbiorowego tz. blokach jest istotna różnica w wentylacji mieszkań na parterze i ostatnim piętrze, na niekorzyść tych ostatnich z powodu różnicy w długości pionu wentylacyjnego. Wszystko to powoduje że tradycyjna wentylacja grawitacyjna nie spełnia swojej roli, jest skuteczna tylko w ograniczonym zakresie.

  Jak zaprojektować dobrze działający układ wentylacji

Każde projektowanie opiera się na wiedzy i doświadczeniu projektanta, natomiast wykonawca całej instalacji może na swoim etapie skorygować założenia jednak zgodnie z wymaganiami przepisów i odpowiednich norm.

Obowiązują tutaj dwa główne akty prawne:

 • ustawa “prawo budowlane”
 • rozporządzenie “w spawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie “

W wymienionych przepisach przywołane są odpowiednie normy dotyczące już samej wentylacji:

 • PN-83/B-03430 „Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej- Wymagania.”
 • PN-EN 15251:2007 „Kryteria środowiska wewnętrznego, obejmujące warunki cieplne, jakość powietrza wewnętrznego, oświetlenie i hałas.”

Skutki braku wentylacji bądź jej słabej wydajności

  Czas jaki spędzamy w pomieszczaniach to tak naprawdę większość naszego życia, praca + sen + odpoczynek to często 20 godzin w ciągu doby.  Dlatego tak ważna jest jakość powietrza która panuje w zamkniętym pomieszczeniu. Odczuwalne jest to zwłaszcza przez alergików. Prostym i skutecznym sposobem jest wietrzenie domu, jednak z ekonomicznego punktu widzenia wykonywanie tego w okresie zimowym przynosi duże straty energii i jest niekorzystane. Wszystkie niedogodności ze złą jakością powietrza i oszczędnością energii przynosi wentylacja mechaniczna, dodatkowo wyposażona w wymienniki ciepła a najkorzystniej w gruntowy wymiennik ciepła. Główny problemem z niedokładnie działająca wentylacją jest złe samopoczucie mieszkańców, zawilgocenie, a w skrajnych przypadkach problemy zdrowotne dla osób z chorymi płucami lub słabym układem immunologicznym.

  Tylko wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła potrafi rozwiązać problem złej jakości powietrza w pomieszczeniach i energooszczędnością.

EkoSan Instal Sp. z o.o.

 • EkoSan Instal Sp. z o.o.